نمایش 61–72 از 89 نتیجه

نمایش 9 24 36

کود باد کندی ادونس 20 لیتری

52,250,000تومان
 • متخصص در زمینه ایجاد عطر و طعم
 • افزایش‌دهنده فتوسنتز
 • مؤثر در جذب حداکثری کربوهیدراتها از طریق ریشه
 • ساخت ادونس آمریکا
 • گسترش ریشه
 • استفاده بسیار آسان
 • مناسب دوره گلدهی

کود باد کندی ادونس 23 لیتری

60,110,000تومان
 • متخصص در زمینه ایجاد عطر و طعم
 • افزایش‌دهنده فتوسنتز
 • مؤثر در جذب حداکثری کربوهیدراتها از طریق ریشه
 • ساخت ادونس آمریکا
 • گسترش ریشه
 • استفاده بسیار آسان
 • مناسب دوره گلدهی

کود باد فکتور ایکس ادونس 250 میلی لیتری

2,350,000تومان
 • افزایش میزان قند و املاح در محصول نهایی
 • دارای ویتامین‌های ب و سرشار از فسفر و پتاسیم
 • بالا بردن کیفیت محصول نهایی
 • از بهترین کودها برای استفاده در دوره‌ی گلدهی
 • بسیار غلیظ و به صرفه
 • محصولی مهندسی شده با حداقل میزان نیتروژن
 • به ماکزیمم رساندن فتوسنتز گیاه در آخرین روزهای عمرش جهت تولید روغن و قند بیشتر
 • محصول خاص شرکت ادونس آمریکا

کود باد فکتور ایکس ادونس 1 لیتری

7,700,000تومان
 • افزایش میزان قند و املاح در محصول نهایی
 • دارای ویتامین‌های ب و سرشار از فسفر و پتاسیم
 • بالا بردن کیفیت محصول نهایی
 • از بهترین کودها برای استفاده در دوره‌ی گلدهی
 • بسیار غلیظ و به صرفه
 • محصولی مهندسی شده با حداقل میزان نیتروژن
 • به ماکزیمم رساندن فتوسنتز گیاه در آخرین روزهای عمرش جهت تولید روغن و قند بیشتر
 • محصول خاص شرکت ادونس آمریکا

کود باد فکتور ایکس ادونس 10 لیتری

54,400,000تومان
 • افزایش میزان قند و املاح در محصول نهایی
 • دارای ویتامین‌های ب و سرشار از فسفر و پتاسیم
 • بالا بردن کیفیت محصول نهایی
 • از بهترین کودها برای استفاده در دوره‌ی گلدهی
 • بسیار غلیظ و به صرفه
 • محصولی مهندسی شده با حداقل میزان نیتروژن
 • به ماکزیمم رساندن فتوسنتز گیاه در آخرین روزهای عمرش جهت تولید روغن و قند بیشتر
 • محصول خاص شرکت ادونس آمریکا

کود باد فکتور ایکس ادونس 20 لیتری

90,070,000تومان
 • افزایش میزان قند و املاح در محصول نهایی
 • دارای ویتامین‌های ب و سرشار از فسفر و پتاسیم
 • بالا بردن کیفیت محصول نهایی
 • از بهترین کودها برای استفاده در دوره‌ی گلدهی
 • بسیار غلیظ و به صرفه
 • محصولی مهندسی شده با حداقل میزان نیتروژن
 • به ماکزیمم رساندن فتوسنتز گیاه در آخرین روزهای عمرش جهت تولید روغن و قند بیشتر
 • محصول خاص شرکت ادونس آمریکا

کود باد فکتور ایکس ادونس 5 لیتری

33,570,000تومان
 • افزایش میزان قند و املاح در محصول نهایی
 • دارای ویتامین‌های ب و سرشار از فسفر و پتاسیم
 • بالا بردن کیفیت محصول نهایی
 • از بهترین کودها برای استفاده در دوره‌ی گلدهی
 • بسیار غلیظ و به صرفه
 • محصولی مهندسی شده با حداقل میزان نیتروژن
 • به ماکزیمم رساندن فتوسنتز گیاه در آخرین روزهای عمرش جهت تولید روغن و قند بیشتر
 • محصول خاص شرکت ادونس آمریکا

کود کوشی کوش ادونس 1 لیتری

4,000,000تومان
 • افزایش مقدار برداشت محصول نهایی
 • دارای نیتروژن و سرشار از فسفر و پتاسیم
 •  محرکهای متابولیسم گیاه
 • از بهترین کودها برای استفاده در دوره‌ی گلدهی
 • بسیار غلیظ و به صرفه
 • محصولی مهندسی شده برای بیشترین میزان گلدهی
 • محصول خاص شرکت ادونس آمریکا

کود کوشی کوش ادونس 500 میلی لیتری

2,190,000تومان
 • افزایش مقدار برداشت محصول نهایی
 • دارای نیتروژن و سرشار از فسفر و پتاسیم
 •  محرکهای متابولیسم گیاه
 • از بهترین کودها برای استفاده در دوره‌ی گلدهی
 • بسیار غلیظ و به صرفه
 • محصولی مهندسی شده برای بیشترین میزان گلدهی
 • محصول خاص شرکت ادونس آمریکا

کود کوشی کوش ادونس 4 لیتری

11,890,000تومان
 • افزایش مقدار برداشت محصول نهایی
 • دارای نیتروژن و سرشار از فسفر و پتاسیم
 •  محرکهای متابولیسم گیاه
 • از بهترین کودها برای استفاده در دوره‌ی گلدهی
 • بسیار غلیظ و به صرفه
 • محصولی مهندسی شده برای بیشترین میزان گلدهی
 • محصول خاص شرکت ادونس آمریکا

کود گلدهی سنسی بلوم ادونس 500 میلی لیتری

1,330,000تومان
 • افزایش میزان جذب مواد مغذی توسط ریشه
 • افزایش نفوذ پذیری غشای گیاهی
 • افزایش حجم گلدهی و جوانه زنی
 • افزایش عطر و طعم گل و میوه
 • افزایش حجم تولید محصول
 • نگهداری سطح PH بستر کشت در محدوده مطلوب
 • کاهش تنش محلول غذایی و افزایش سیالیت مواد غذایی

کود گلدهی سنسی بلوم ادونس 1 لیتری

2,450,000تومان
 • افزایش میزان جذب مواد مغذی توسط ریشه
 • افزایش نفوذ پذیری غشای گیاهی
 • افزایش حجم گلدهی و جوانه زنی
 • افزایش عطر و طعم گل و میوه
 • افزایش حجم تولید محصول
 • نگهداری سطح PH بستر کشت در محدوده مطلوب
 • کاهش تنش محلول غذایی و افزایش سیالیت مواد غذایی