نمایش 1–12 از 54 نتیجه

نمایش 9 24 36

کود کلسیم فیدینگ 25 کیلوگرمی

43,130,000تومان
 • محصول ارجینال کمپانی سرشناس هلندی
 • مناسب دوره رشد و گلدهی
 • بسیار غلیظ و مقرون به صرفه
 • رساندن کلسیم به گیاه از چند مسیر متفاوت
 • تاثیر مستقیم بر کیفیت محصول نهایی
 • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش گرما
 • شرکت در فرایندهای آنزیمی و هورمونی
 • شرکت در فرایندهای متابولیکی جذب دیگر عناصر تحرك و جذب كلسيم توسط گياه

کود کلسیم فیدینگ 2.5 کیلوگرمی

4,060,000تومان
 • محصول ارجینال کمپانی سرشناس هلندی
 • مناسب دوره رشد و گلدهی
 • بسیار غلیظ و مقرون به صرفه
 • رساندن کلسیم به گیاه از چند مسیر متفاوت
 • تاثیر مستقیم بر کیفیت محصول نهایی
 • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش گرما
 • شرکت در فرایندهای آنزیمی و هورمونی
 • شرکت در فرایندهای متابولیکی جذب دیگر عناصر تحرك و جذب كلسيم توسط گياه

کود کلسیم فیدینگ 1 کیلوگرمی

1,910,000تومان
 • محصول ارجینال کمپانی سرشناس هلندی
 • مناسب دوره رشد و گلدهی
 • بسیار غلیظ و مقرون به صرفه
 • رساندن کلسیم به گیاه از چند مسیر متفاوت
 • تاثیر مستقیم بر کیفیت محصول نهایی
 • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش گرما
 • شرکت در فرایندهای آنزیمی و هورمونی
 • شرکت در فرایندهای متابولیکی جذب دیگر عناصر تحرك و جذب كلسيم توسط گياه

کود هایبرید فیدینگ 25 کیلوگرمی

29,820,000تومان
 • محصول ارجینال کمپانی فیدینگ هلند
 • یکی از بهترین کود‌ها جهت محلول‌پاشی
 • کودی کامل برای رشد و گل‌دهی
 • عملکرد بسیار عالی در بستر‌های هیدروپونیک و کوکوپیت
 • برای تضمین کیفیت و یک‌دست بودن محصول نهایی
 • بدون مواد سمی و فلزات سنگین
 • کودی کامل بدون نیاز به مکمل
 • دارای مقادیر بسیار بالایی از منیزیم

کود هایبرید فیدینگ 10 گرمی

70,000تومان
 • محصول ارجینال کمپانی فیدینگ هلند
 • یکی از بهترین کود‌ها جهت محلول‌پاشی
 • کودی کامل برای رشد و گل‌دهی
 • عملکرد بسیار عالی در بستر‌های هیدروپونیک و کوکوپیت
 • برای تضمین کیفیت و یک‌دست بودن محصول نهایی
 • بدون مواد سمی و فلزات سنگین
 • کودی کامل بدون نیاز به مکمل
 • دارای مقادیر بسیار بالایی از منیزیم

کود هایبرید فیدینگ 125 گرمی

640,000تومان
 • محصول ارجینال کمپانی فیدینگ هلند
 • یکی از بهترین کود‌ها جهت محلول‌پاشی
 • کودی کامل برای رشد و گل‌دهی
 • عملکرد بسیار عالی در بستر‌های هیدروپونیک و کوکوپیت
 • برای تضمین کیفیت و یک‌دست بودن محصول نهایی
 • بدون مواد سمی و فلزات سنگین
 • کودی کامل بدون نیاز به مکمل
 • دارای مقادیر بسیار بالایی از منیزیم

کود هایبرید فیدینگ 50 گرمی

320,000تومان
 • محصول ارجینال کمپانی فیدینگ هلند
 • یکی از بهترین کود‌ها جهت محلول‌پاشی
 • کودی کامل برای رشد و گل‌دهی
 • عملکرد بسیار عالی در بستر‌های هیدروپونیک و کوکوپیت
 • برای تضمین کیفیت و یک‌دست بودن محصول نهایی
 • بدون مواد سمی و فلزات سنگین
 • کودی کامل بدون نیاز به مکمل
 • دارای مقادیر بسیار بالایی از منیزیم

کود هایبرید فیدینگ 1 کیلوگرمی

2,310,000تومان
 • محصول ارجینال کمپانی فیدینگ هلند
 • یکی از بهترین کود‌ها جهت محلول‌پاشی
 • کودی کامل برای رشد و گل‌دهی
 • عملکرد بسیار عالی در بستر‌های هیدروپونیک و کوکوپیت
 • برای تضمین کیفیت و یک‌دست بودن محصول نهایی
 • بدون مواد سمی و فلزات سنگین
 • کودی کامل بدون نیاز به مکمل
 • دارای مقادیر بسیار بالایی از منیزیم

کود هایبرید فیدینگ 2.5 کیلوگرمی

4,810,000تومان
 • محصول ارجینال کمپانی فیدینگ هلند
 • یکی از بهترین کود‌ها جهت محلول‌پاشی
 • کودی کامل برای رشد و گل‌دهی
 • عملکرد بسیار عالی در بستر‌های هیدروپونیک و کوکوپیت
 • برای تضمین کیفیت و یک‌دست بودن محصول نهایی
 • بدون مواد سمی و فلزات سنگین
 • کودی کامل بدون نیاز به مکمل
 • دارای مقادیر بسیار بالایی از منیزیم

کود گلدهی فیدینگ شورت 25 کیلوگرمی

30,320,000تومان
 • محصول 100% ارجینال شرکت هلندی گرین هاوس
 • مخصوص دوره گل‌دهی
 • مقرون به صرفه و قدرتمند
 • مکمل حرفه‌ای برای خاک
 • حاوی قارچ‌های مفید خاکی
 • تأمین پتاسیم موردنیاز شد و گلدهی
 • بدون نیاز به مکمل دیگر

کود گلدهی فیدینگ شورت 1 کیلوگرمی

2,310,000تومان
 • محصول 100% ارجینال شرکت هلندی گرین هاوس
 • مخصوص دوره گل‌دهی
 • مقرون به صرفه و قدرتمند
 • مکمل حرفه‌ای برای خاک
 • حاوی قارچ‌های مفید خاکی
 • تأمین پتاسیم موردنیاز شد و گلدهی
 • بدون نیاز به مکمل دیگر

کود گلدهی فیدینگ شورت 2.5 کیلوگرمی

4,810,000تومان
 • محصول 100% ارجینال شرکت هلندی گرین هاوس
 • مخصوص دوره گل‌دهی
 • مقرون به صرفه و قدرتمند
 • مکمل حرفه‌ای برای خاک
 • حاوی قارچ‌های مفید خاکی
 • تأمین پتاسیم موردنیاز شد و گلدهی
 • بدون نیاز به مکمل دیگر