نمایش 1–12 از 24 نتیجه

نمایش 9 24 36

کود بیگ‌ باد او جی ادونس 20 لیتری

52,110,000تومان
 • تنفس گیاه را تسهیل می‌کند
 • متابولیسم را سرعت می‌بخشد
 • گلدهی را افزایش می‌دهد
 • به گلها اجازه می‌دهد سریعتر رشد کنند
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد او جی ادونس 10 لیتری

23,240,000تومان
 • تنفس گیاه را تسهیل می‌کند
 • متابولیسم را سرعت می‌بخشد
 • گلدهی را افزایش می‌دهد
 • به گلها اجازه می‌دهد سریعتر رشد کنند
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد او جی ادونس 5 لیتری

12,050,000تومان
 • تنفس گیاه را تسهیل می‌کند
 • متابولیسم را سرعت می‌بخشد
 • گلدهی را افزایش می‌دهد
 • به گلها اجازه می‌دهد سریعتر رشد کنند
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد او جی ادونس 1 لیتری

3,340,000تومان
 • تنفس گیاه را تسهیل می‌کند
 • متابولیسم را سرعت می‌بخشد
 • گلدهی را افزایش می‌دهد
 • به گلها اجازه می‌دهد سریعتر رشد کنند
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد او جی ادونس 250 میلی لیتری

1,240,000تومان
 • تنفس گیاه را تسهیل می‌کند
 • متابولیسم را سرعت می‌بخشد
 • گلدهی را افزایش می‌دهد
 • به گلها اجازه می‌دهد سریعتر رشد کنند
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد او جی ادونس 500 میلی لیتری

1,740,000تومان
 • تنفس گیاه را تسهیل می‌کند
 • متابولیسم را سرعت می‌بخشد
 • گلدهی را افزایش می‌دهد
 • به گلها اجازه می‌دهد سریعتر رشد کنند
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد کوکو ادونس 500 میلی لیتری

1,880,000تومان
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • افزایش بهره‌وری بالا
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد کوکو ادونس 1 لیتری

3,430,000تومان
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • افزایش بهره‌وری بالا
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد کوکو ادونس 5 لیتری

12,280,000تومان
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • افزایش بهره‌وری بالا
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد کوکو ادونس 4 لیتری

12,420,000تومان
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • افزایش بهره‌وری بالا
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد کوکو ادونس 23 لیتری

50,760,000تومان
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • افزایش بهره‌وری بالا
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی

کود بیگ‌ باد کوکو ادونس 10 لیتری

23,670,000تومان
 • یکی از کامل‌ترین کودها برای محصول‌دهی
 • افزایش بهره‌وری بالا
 • حاوی فسفر، پتاسیم، منیزیم و اسیدهای آمینه
 • افزایش پتانسیل گیاهان برای ایجاد طعم و عطر قوی در محصول
 • قابل استفاده در خاک، کوکو، هیدروپونیک
 • ساخت آمریکا
 • مصرف آسان
 • مناسب مصرف در دوره گلدهی